Sünnet Yöntemleri

Sünnet Yöntemleri

Günümüzde birden fazla sünnet yöntemi olmakla birlikte, en çok kullanılan iki sünnet yönetiminden bahsedebiliriz. Bilinen sünnet uygulamaları arasında en sık kullanılan cerrahi sünnet ve klipsli sünnettir.

Her iki yöntemde aslında hedef aynıdır. Yani sünnet derisi cerrahi olarak kesilme sırasında açılan yara uçlarının bir araya getirilmesidir. Asıl fark, klips yönteminde yarayı klips aracılığı ile tutmak, dikişli yöntemde ise yara uçlarını dikişlerin bir arada tutmasıdır.

Cerrahi Sünnet

Cerrahi sünnette, peniste kesilecek cilt çizgisi görülüp belirlenerek kesilir, aradaki cilt çıkartılır ve kanama durduracak işlemler yapıldıktan sonra dikiş konur. Hem kesilme hattının net olarak belirlenmesi, hem de kanama kontrolünün daha iyi yapılması açısından cerrahi sünneti önermekteyiz.

Kadir Mutlu Klasik Sünnet Yöntemi

Kadir Mutlu sünnet yöntemi günümüz cerrahi sünnetinden farklı olarak bilinen klasik sünnettir. Sünnet derisi çizilerek işlem yapılmaz. Ciltten ayrıştırma işlemi, klemple mandal yöntemi gibi tutturularak kesilme hattı belirlenir. Böylece penis ucu korunarak fazla deri alınır. 

Klasik sünnet yöntemi bilinen ve yüzyıllardır uygulanan bir yöntem olmasından, ailelerin sünnet işlemi için tercih etmesinde önemli bir etkendir. Klasik sünnet, sargısız, ağrısız, acısız, kanamasız bir sünnettir. 

Klips Yöntemiyle Sünnet (Presli Sünnet)

Sünnet klips uygulamaları, penis ucunu koruyarak takılan plastik bir alet ile sünnet derisinin ezilmesi, bu ezilen sınırdan kesilmesi ve kalan sınırın kanama kontrolü sonrası dikilmesi ile yapılır. Bazı sünnet klipsleri bir süre peniste kalarak ezilen cilt hattında doku devamlılığı sağlandıktan sonra çıkartılır. Sünnet klempi uygulamaları lokal anestezi altında yapılabilmektedir. 

Sünnet Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  KLASİK / KADİR MUTLU SÜNNETİ CERRAHİ SÜNNET KLİPSLİ SÜNNET
ANESTEZİ Var Var Var
SÜRE 15 dk. 30 dk. 10 dk.
PANSUMAN Yok Var Var + 6 Hafta geriye itme egzersizi
DİKİŞ Var Var Yok. Presleme var. 
DİKİŞ ALMA Yok Var  5 gün sonra alet alma var.
KANAMA Yok   % 50 Yok. 5 gün sonra oluşabilecek kompikasyonlardan
dolayı, klasik sünnetle revize edilir.
KOMPLİKASYON Yok  Yok  Oluşabilecek komplikasyonlarda klasik sünnetle düzeltme var.
EKONOMİ Normal Orta Ekonomik / Toplu Sünnet
UYGULAMA YAŞI -YETİŞKİN- Var Var Yok